Karta kierowcy: Koszty wydania i utrzymania karty

Karty kierowcy to dokument, który jest obowiązkowy dla wielu zawodowych kierowców. Dlatego też, warto poznać koszty związane z wydaniem i utrzymaniem karty, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Koszty wydania karty kierowcy

  1. Koszt wydania karty kierowcy – to pierwsza opłata, z którą musi się zmierzyć kierowca. Złożenie wniosku o wydanie karty jest bezpłatne, natomiast wydanie karty już nie. Koszt ten wynosi obecnie około 100 zł.

  2. Uzupełnienie danych – karta kierowcy musi być wystawiona na podstawie danych zawartych w systemie CEPIK. Jeśli kierowca zauważy błędne dane, musi je jak najszybciej uzupełnić u organów odpowiedzialnych za wydanie karty. W przeciwnym wypadku, kierowca będzie musiał ponownie uiścić opłatę za wydanie karty.

  3. Zdjęcie – każda karta kierowcy powinna być zabezpieczona zdjęciem kierowcy. Zdjęcie to nie tylko zabezpieczenie przed oszustwami, ale także ułatwienie identyfikacji kierowcy podczas kontroli drogowej.

Koszty utrzymania karty kierowcy

  1. Kontrolne przeglądy – kierowcy posiadający kartę kierowcy są zobowiązani do corocznych przeglądów. W przypadku braku przeglądu, karta kierowcy zostanie unieważniona. Koszt takiego przeglądu to około 50 zł.

  2. Aktualizacja danych – kierowca jest zobowiązany do bieżącego aktualizowania swoich danych zawartych na karcie kierowcy. W przeciwnym wypadku, karta może zostać unieważniona.

  3. Odnowienie karty – karta kierowcy ma określony termin ważności, który wynosi 5 lat. Po tym czasie kierowca jest zobowiązany do odnowienia karty. Koszt takiego odnowienia to około 100 zł.

Podsumowanie

Karta kierowcy to dokument, który wymaga regularnego utrzymania. Koszty związane z kartą kierowcy wynikają przede wszystkim z opłat związanych z jej wydaniem oraz utrzymaniem. Warto pamiętać, że jej brak może wiązać się z konsekwencjami w postaci wysokich mandatów podczas kontroli drogowych, a nawet utraty pracy.

Author: auto-spa-tqs.pl