Karta kierowcy: Procedura wydawania i wymagane dokumenty

Karta kierowcy to dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Wymaga się go zarówno od kierowców zawodowych, jak i prywatnych. Warto wiedzieć, jakie dokumenty należy przedstawić oraz na jakich zasadach procedura wydawania wygląda.

 1. Co to jest karta kierowcy?
  Karta kierowcy to elektroniczny dokument, który pozwala na uwiarygodnienie uprawnień do prowadzenia pojazdów. W Polsce jest ona obowiązkowa dla kierowców zawodowych. Jest to również dokument, który ułatwia kontrolę przestrzegania czas pracy kierowców, gdyż zawiera informacje na temat czasu prowadzenia pojazdu oraz odpoczynku.

 2. Jakie dokumenty należy przedstawić, aby uzyskać kartę kierowcy?
  Aby uzyskać kartę kierowcy należy przedstawić:

 • wniosek o wydanie karty kierowcy,
 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla kierowców lub świadectwo kwalifikacji w przypadku kierowców posiadających już kwalifikacje,
 • aktualne badania psychologiczne oraz lekarskie,
 • dokument potwierdzający opłatę za wydanie karty kierowcy.
 1. Procedura wydawania karty kierowcy
  Procedura wydawania karty kierowcy polega na złożeniu w urzędzie odpowiedniego wniosku oraz przedstawieniu wymaganych dokumentów (patrz punkt drugi). W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku karta jest wydawana w ciągu 30 dni. Jeśli jednak wniosek zostanie odrzucony, kierowca ma prawo odwołać się od takiej decyzji.

 2. Jak długo ważna jest karta kierowcy?
  Karta kierowcy obowiązuje przez okres 5 lat. Po upływie tego czasu należy złożyć wniosek o jej przedłużenie oraz przedstawić wynik badań lekarskich i psychologicznych.

 3. Dlaczego warto mieć kartę kierowcy?
  Karta kierowcy jest niezbędna dla kierowców zawodowych, którzy wykonują transport międzynarodowy. Jednak warto ją posiadać również dla innych kierowców, gdyż ułatwia ona kontrolowanie przestrzegania czasu prowadzenia pojazdu oraz odpoczynku. Ponadto jej posiadanie poprawia także wizerunek kierowcy, ponieważ świadczy o jego profesjonalizmie i dbałości o bezpieczeństwo na drodze.

Podsumowując, aby uzyskać kartę kierowcy, należy przedstawić odpowiednie dokumenty i złożyć wniosek w urzędzie. Karta jest ważna przez 5 lat i jej przedłużenie wymaga przebadania się lekarsko- -psychologicznego. Mimo że jest ona obowiązkowa dla kierowców zawodowych, warto ją posiadać również dla innych kierowców, gdyż ułatwia kontrolę przestrzegania czasu pracy i poprawia wizerunek na drodze.

Author: auto-spa-tqs.pl