Wydawanie kart kierowcy: Procedura i dokumenty wymagane przy wydawaniu karty

Wydawanie kart kierowcy: procedura i dokumenty wymagane przy wydawaniu karty

Karta kierowcy jest dokumentem niezbędnym dla wykonywania pracy zawodowej kierowcy samochodu ciężarowego, autobusu lub innego pojazdu. W niniejszym artykule przedstawimy procedurę wydawania karty kierowcy oraz dokumenty wymagane do jej uzyskania.

Procedura wydawania karty kierowcy

  1. W pierwszej kolejności należy udać się do placówki Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD), gdzie będzie wykonywany wniosek o wydanie karty kierowcy.
  2. Wypełnić odpowiedni wniosek, który można pobrać na stronie WORD lub otrzymać na miejscu.
  3. Wypełnione dokumenty należy złożyć w WORD.
  4. Wniosek zostanie rozpatrzony przez komisję i pozytywnie rozpatrzone zostaną wnioski, po czym zostanie wydane pozwolenie na posiadanie karty kierowcy.

Dokumenty wymagane do wydania karty kierowcy

  1. Zezwolenie na wykonywanie przewozów drogowych (w przypadku kierowców wykonujących przewozy drogowe).
  2. Książka kierowcy (w przypadku kierowców wykonujących przewozy drogowe).
  3. Zezwolenie na wykonywanie pracy na stanowisku kierowcy (w przypadku kierowców wykonujących przewozy drogowe).
  4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamości (wraz z kopią).
  5. Wypis z rejestru karnego, a także dokument zaliczenia kuracji odwykowej (w przypadku osób, u których występują przeciwwskazania do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy).
  6. Zdjęcie wymiarów 35x45mm (najlepiej w kolorze, wykonane na białym tle).

Procedura wydawania karty kierowcy oraz dokumenty wymagane do jej uzyskania są niezbędne do legalnego wykonywania pracy zawodowej kierowcy pojazdu. Należy pamiętać, że przed podjęciem pracy jako kierowca, należy spełnić określone wymagania oraz posiadać odpowiednie dokumenty, w tym kartę kierowcy.

Author: auto-spa-tqs.pl