Zapotrzebowanie na specjalistów – spawanie konstrukcji stalowych i rur

Poszukujemy firm które mają doświadczenie w elementach konstrukcyjnych stalowych, celem naszych poszukiwań jest wyłonienie najlepszej firmy ewentualnie brygady która będzie w pełni dyspozycyjna do naszych działań na terenie całego kraju. Na czym będą polegały ich działania mianowicie będą to czynności takiego typu jak spawanie konstrukcji stalowych, takie prace będą się odbywały na terenie naszej bazy jak i na placach montażowych na terenie naszego kraju.

 

Co będzie atutem dla firmy, kandydata, zespół pracowników specjalistów spawaczy konstrukcji nośnych elementów, charakter takich prac to samodzielność umiejętność czytania dokumentów technicznych pewne poruszanie się w sytuacjach nietypowych. Jakie elementy będą wykorzystywane podczas takich spawań to między innymi rury stalowe o długich wymiarach, na co będzie trzeba zwracać szczególną ostrożność. Przestrzeganie przepisów BHP będzie priorytetem i nie będzie żadnych ustępstw, nadzór prac będzie kontrolowany przez międzynarodowy zespół nadzorczy. Nasze zlecania wykonane w terminie będą specjalnie wynagradzane, ale i nie dotrzymanie terminów będzie skutkowało karami umownymi które będą zawarte w umowie pisemnej

 

Author: auto-spa-tqs.pl